Anunțuri Achiziții

Achiziţii

Achizitii 2024 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE - Achiziție Directă - „Servicii intocmire de proiect tehnic si executie instalatie utilizare cu gaze naturale la obiectivul “Construire sala se sport cu tribuna de 180 locuri com Albesti-Paleologu,sat Vadu Parului ,judetul Prahova “in data de 10.06.2024 ora 12,00

 

INVITATIE DE PARTICIPARE - Achiziție Directă “Reparații străzi în comuna Albești-Paleologu“ în data de 29.05.2024, ora 12.00

 

INVITATIE DE PARTICIPARE- Achiziție Directă - «Amenajare teren minifotbal scoala Albesti Paleologu» data de 28.05.2024 ora 12,00

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE - Achiziție Directă - “Reparații șanțuri strada Unirii Albești-Paleologu“ în data de 13.05.2024 ora 12,00 ,operatorii economici interesați să depună oferta o pot face pana la data de 13.05.2024 ora 10,00

 

ANUNT PUBLICITAR - în data de 27.05.2024 ,orele 14,00 la sediul Consilului Local Albesti Paleologu ,va avea loc licitatie publica deschisa cu oferta in plic in vederea inchirierii sapatiului cu destinatie CABINET STOMATOLOGIE, situat in incinta Dispensarului Uman Albesti Muru,cu suprafata de 36,16mp  conf HCL nr.19/23.04.2024

 

INVITATIE DE PARTICIPARE -Achiziție Directă - “REPARAȚII SALI CLASA SCOALA ALBESTI PALEOLOGU “ (17.04.2024)

 

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE - Achiziție Directă - Reparatii dispensar Albesti Paleologu, in comuna Albesti Paleologu, judet Prahova (05.03.2024)

 

 
 

Achizitii 2023

INVITATIE DE PARTICIPARE - Achiziție Directă - “Racordare gaze scoala Albesti Paleologu –proiectare si executie instalatie utilizare gaze naturale,modernizare centrala termica. “  (07.09.2023)

 

INVITATIE DE PARTICIPARE - Achiziție Directă - “Servicii de intretinere, reparatii retele electrice iluminat stradal, iluminat festiv si ornamental in cele patru sate: Albesti – Muru, Albesti – Paleologu, Cioceni, Vadu Parului , judetul Prahova “ (31.08.2023)

 

ANUNT PUBLICITAR privind vanzarea prin licitatie publica deschisa cu oferta in plic a terenului de 1341 mp situat in intravilanul satului Albesti Paleologu (30.08.2023)

 

ANUNT PUBLICITAR privind vanzarea prin licitatie publica deschisa cu oferta in plic a terenului de 3305 mp situat in intravilanul satului Albesti Paleologu (30.08.2023)

 

 

 

 

 

INVITATIE DE PARTICIPARE - Achiziție Directă “Reparatii sala clasa scoala Albesti Paleologu“ (21.08.2023)

INVITATIE DE PARTICIPARE - Achiziție Directă “Reparatii gard camin cultural Cioceni“ (21.08.2023)

 

INVITATIE DE PARTICIPARE - Achiziție Directă “Reparatii parcare interioara Scoala Vadu Parului “(21.08.2023)

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE - Executie lucrari de reparatii gard sala sport 180 locuri Scoala Vadu Parului (04.08.2023)

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA ACHIZIŢIA UNOR SERVICII SOCIALE SI ALTE SERVICII SPECIFICE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE : Servicii organizare eveniment de recreere cultural destinat publicului larg, ce va avea loc în comuna Albești-Paleologu, judeţ Prahova, în perioada 09-10 septembrie 2023, sub denumirea “zilele comunei“ (Nr 13495/ 01.08.2023)

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE - Lucrari de reparatii curte interioara parc joaca Cioceni, comuna Albestii Paleologu, județ Prahova

INVITATIE DE PARTICIPARE - " Reparatii teren sport scoala Cioceni " in data de 14.07.2023

INVITATIE DE PARTICIPARE - “Reparatii sistem de colectare a apelor pluviale scoala Vadu Parului“ în data de 03.07.2023

INVITAȚIE DE APRTICIPARE - "Reparatii strazi comuna Albesti Paleologu" în data de 06.06.2023 (31.05.2023)

INVITAȚIE DE PARTICIPARE - “Lucrări de reparatii parc joaca gradinita Albesti Paleologu“in data de 21.05.2023 (17.05.2023)

INVITATIE DE PARTICIPARE - “Reparatii dispensar Albesti Muru “in data de 20.05.2023 (16.05.2023)

INVITATIE DE PARTICIPARE - “Reparatii gard grădiniță Vadu Parului (06.03.2023)

INVITATIE DE PARTICIPARE - “Reparatii zona acces sala sport scoala Vadu Parului (06.03.2023)

ANUNȚ - INVITAȚIE DE PARTICIPARE : Depunere ofertă pentru achiziție de lucrări: „Construire foișor stare civilă” - Reluată (20.02.2023)

ANUNȚ - INVITAȚIE DE PARTICIPARE : Depunere ofertă pentru achiziție de lucrări: „Construire foișor stare civilă” (08.02.2023)

 

Achizitii 2022

ANUNT - INVITATIE DE PARTICIPARE - Depunere oferta pentru achizitie de lucrari: reparatii gard teren fotbal sat Cioceni (13.12.2022)

 

ANUNT - INVITATIE DE PARTICIPARE - Depunere oferta pentru achizitie de lucrari: racordarea gradinita Cioceni la sistemul de alimentare cu apa (13.12.2022)

 

ANUNȚ - INVITAȚIE DE PARTICIPARE -  Depunere oferta pentru achizitie de lucrari: sistem de scurgere ape pluviale sat Albesti Paleologu ,com Albesti Paleologu (12.12.2022)

 

ANUNȚ - INVITAȚIE DE PARTICIPARE - “Reparatii gard scoala Albesti Paleologu “ (10.10.2022)

ANUNȚ - INVITAȚIE DE PARTICIPARE - Reparatii Sali clasa,scoala Vadu Parului –laborator TIC (30.09.2022)

 

ANUNT - INVITATIE DE PARTICIPARE - Depunere oferta pentru achizitie de lucrari: REPARATII SCOALA CIOCENI (21.09.2022)

 

INVITATIE DE PARTICIPARE - Depunere oferta pentru achizitie de lucrari: REPARATII GRADINITA CIOCENI (21.09.2022)

 

INVITATIE DE PARTICIPARE - “Servicii de intretinere, reparatii retele electrice iluminat stradal, iluminat festiv si ornamental in cele patru sate: Albesti – Muru, Albesti – Paleologu, Cioceni, Vadu Parului , judetul Prahova“ (29.07.2022)

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE (15.07.2022):
1. REPARATII LOC DE JOACA GRADINITA CIOCENI
2. REPARATII LA INSTALATIA ELECTRICA GRADINITA CIOCENI
3. AMENAJARE FANTANA DECORATIVA
4. REPARATIE GARD PRIMARIA ALBESTI PALEOLOGU

 

 

INVITATIE DE PARTICIPARE - Amenajare parc joaca sat Cioceni, comuna Albesti Paleologu, judet Prahova (08.06.2022)

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE - Reparații grup sanitar scoala Albesti Muru, comuna Albesti Paleologu (02.06.2022)

 

INVITATIE DE PARTICIPARE - “REPARAȚII SALI CLASA SCOALA VADU PARULUI“ (27.04.2022)

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE Reparații Bază Sportivă Albești-Paleologu, Județul Prahova

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE Reparatii cladire primarie Primaria Albesti Paleologu (11.03.2022)

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE Depunere oferta pentru achizitie de lucrari: „REFACERE DRUM COMUNAL DC 68 L=0,600 KM, COMUNA ALBESTI PALEOLOGU, JUDETUL PRAHOVA” (10.03.2022)

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE - “Reparații bază sportivă Vadu Parului, comuna Albești-Paleologu, județ Prahova” (02.03.2022)

 

CAIET DE SARCINI privind aprobarea scoaterii la licitatie, în vederea inchirierii, a unui spaţiu în suprafaţă de 36,16 mp, aparţinând domeniului public al comunei Albesti-Paleologu, situat în incinta dispensarului uman Albesti-Muru (04.02.2022)

 

Achizitii 2021

Cerere ofertă incheiere contract de servicii de dirigenție de santier privind lucrarea aferentă obiectivului MODERNIZARE ȘI DOTARE SCOALA GIMNAZIALĂ DIMITRIE SFETESCU ALBEȘTI-PALEOLOGU (15.10.2021)

INVITAȚIE DE PARTICIPARE Nr.9768/27.09.2021 - Reparatii gard scoala Vadu Parului, comuna Albesti Paleologu, judet Prahova

 

INVTAȚIE DE PARTICIPARE - Reparatii conducta apa cartier nou, Albesti Paleologu, judet Prahova - Beneficiar: Comuna Albesti Paleologu

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE - “SERVICII DE INTRETINERE SI REPARATII A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COM ALBESTI PALEOLOGU “ în data de 02.08.2021

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE - Refacere instalatii de incalzire cu gaze natural scoala mare Vadu Parului com Albesti Paleologu (08.07.2021)

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE “Reparații săli de clasă Școala Vadu Parului“ (11.02.2021)

 

Achizitii 2020

CAIET DE SARCINI - DENUMIRE LUCRARE:  Reparatii grajd din caramida, in comuna Albesti Paleologu, judet Prahova (29.09.2020)

CAIET DE SARCINI - DENUMIRE LUCRARE: Reparații Canal Cale, Sat Cioceni, Comuna Albești-Paleologu, Județul Prahova (08.09.2020)

CAIET DE SARCINI - DENUMIRE LUCRARE: Servicii de întreținere, reparații rețele electrice iluminat stradal, iluminat festiv și ornamental în cele 4 sate din comuna Albești-Paleologul, județul Prahova (09.07.2020)

INVITAȚIE DE PARTICIPARE -  REPARATII SALI DE CLASA SCOALA VADU PARULUI (30.04.2020)

Achizitii 2019

CAIET DE SARCINI - DENUMIRE LUCRARE: GRĂDINIȚĂ ALBEȘTI (13.12.2019)

CAIET DE SARCINI - DENUMIRE LUCRARE: DISPENSAR VADUL PARULUI (13.12.2019)

CAIET DE SARCINI - DENUMIRE LUCRARE: Reparatii platforme betonate,deseuri selective, comuna Albesti Paleologu, judet Prahova (11.12.2019)

CAIET DE SARCINI - DENUMIRE LUCRARE: REFACERE INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE CU GAZE NATURALE GRĂDINIȚĂ SAT ALBEȘTI MURU, COMUNA ALBEȘTI PALOLOGU (15.10.2019)

CAIET DE SARCINI - DENUMIRE LUCRARE: Amenajare parc sat Vadu Parului, comuna Albesti Paleologu, judet Prahova (14.10.2019)

CAIET DE SARCINI - DENUMIRE LUCRARE: Amenajare parc sat Vadu Parului, comuna Albesti Paleologu, judet Prahova  (03.10.2019)

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA ACHIZIȚIA UNOR SERVICII SOCIALE ȘI ALTE SERVICII SPECIFICE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CANTRACTULUI DE : Servicii organizare eveniment de recreere cultural destinat publicului larg, ce va avea loc în comuna Albești-Paleologu, județ Prahova, în perioada 14-15 septembrie 2019, sub denumirea "Zilele Comunei" (27.08.2019)

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ REFACERE INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE CU GAZE NATURALE GRĂDINIȚA SAT VADU PARULUI (09.08.2019)

CAIET DE SARCINI - DENUMIRE LUCRARE: REPARATII GARD GRĂDINIȚĂ SAT ALBEȘTI-URU, COMUNA aLBESTI-PALEOLOGU, JUDEȚ PRAHOVA (05.07.2019)

CAIET DE SARCINI - DENUMIRE LUCRARE: Amenajare teren minifotbal comuna Albești-Paleologu, sat Albești Muru cu miniparc copii, Județul Prahova (25.06.2019)

CAIET DE SARCINI - DENUMIRE LUCRARE: REPARATII SANT HALTA MURU, Comuna Albești-Paleologu (21.06.2019)

CAIET DE SARCINI - DENUMIRE LUCRARE: REPARATII TROTUARE, SAT ALBESTI PALEOLOGU, COMUNA ALBESTI (06.06.2019)

Achizitii 2018

CAIET DE SARCINI - DENUMIRE LUCRARE: "Reparatii asfalt str. Imbrea, str. Postei ,str Pape in sat Albesti Paleologul " (25.10.2018)

CAIET DE SARCINI - DENUMIRE LUCRARE: "AMENAJARE SPAȚIU JOACĂ GRĂDINIȚA DIN SAT ALBEȘTI-PALEOLOGU" (28.08.2018)

CAIET DE SARCINI - DENUMIRE LUCRARE: "REPARAȚII CURTE INTERIOARĂ GRĂDINIȚA DIN SAT ALBEȘTI-PALEOLOGU" (28.08.2018)

CAIET DE SARCINI - DENUMIRE LUCRARE: "Reparatii cladire exterioara gradinita sat Albesti Paleologu, judet Prahova" (28.08.2018)

CAIET DE SARCINI - DENUMIRE LUCRARE: "Reparatii cladire si sali de clasa scoala Cioceni, comuna Albesti Paleologu, judetul Prahova " (14.08.2018)

INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA ACHIZIŢIA UNOR SERVICII SOCIALE SI ALTE SERVICII SPECIFICE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE : Servicii organizare eveniment de recreere cultural destinat publicului larg, ce va avea loc în comuna Albești-Paleologu, judeţ Prahova, în perioada 15-16 septembrie 2018, sub denumirea “zilele comunei “ (31.08.2018)

CAIET DE SARCINI - DENUMIRE LUCRARE: “REPARATII CURTE INTERIOARA PRIMARIE, SAT ALBESTI PALEOLOGU, COMUNA ALBESTI PALEOLOGU, JUDETUL PRAHOVA (31.08.2018)

CAIET DE SARCINI - DENUMIRE LUCRARE:“Reparatii canal scurgere ape CURBA sat Cioceni, comuna Albesti Paleologu, judetul Prahova“ (24.08.2018)

CAIET DE SARCINI - DENUMIRE LUCRARE: "Reparatii gard gradinita sat Albesti Paleologu, judet Prahova" (23.08.2018)

CAIET DE SARCINI - DENUMIRE LUCRARE: "Reparatii cladire si sali de clasa scoala Cioceni, comuna Albesti Paleologu, judetul Prahova "  (27.07.2018)

CAIET DE SARCINI - DENUMIRE LUCRARE: REPARATII RIGOLA CAROSABILA STR. LINIA MARE, SAT ALBESTI PALEOLOGU, COMUNA ALBESTI PALEOLOGU, JUDETUL PRAHOVA (26.07.2018)

CAIET DE SARCINI - DENUMIRE LUCRARE: REPARATII STR.MATILDA, SAT ALBESTI-PALEOLOGU, COMUNA ALBESTI PALEOLOGU, JUD.PRAHOVA (18.07.2018)

CAIET DE SARCINI - DENUMIRE LUCRARE: REPARATIE STR.CIMITIRULUI, SAT ALBESTI MURU, COMUNA ALBESTI-PALEOLOGU, JUDETUL PRAHOVA (15.05.2018)

CAIET DE SARCINI - DENUMIRE LUCRARE AMENAJARE PARCARE CIMITIR IN SAT ALBESTI PALEOLOGU, COMUNA ALBESTI PALEOLOGU, JUDETULPRAHOVA (15.03.2018)

Achizitii 2017

CAIET DE SARCINI - DENUMIRE LUCRARE: CURATIRE,REPROFILARE SI DECOLMATARE CANAL CIOCENI, SAT CIOCENI , COM.ALBESTI PALEOLOGU , JUDETUL PRAHOVA (08.12.2017)

CAIET DE SARCINI - DENUMIRE LUCRARE: AMENAJARE TEREN DE SPORT SAT ALBEȘTI-PALEOLOGU PRIN IRIGARE ȘI REPARAȚIE A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ (17.11.2017)

CAIET DE SARCINI - DENUMIRE LUCRARE: REPARATII CONDUCTĂ APĂ ÎN SAT ALBEȘTI-PALEOLOGU (09.11.2017)

CAIET DE SARCINI - DENUMIRE LUCRARE: REPARATII LUCRARE ALIMENTARE CU APA SAT ALBESTI-PALEOLOGU (20.10.2017)

 CAIET DE SARCINI - DENUMIRE LUCRARE: CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE LA ȘCOALA MURU (17.10.2017)

CAIET DE SARCINI privind achiziția de LUCRĂRI DE REPARAȚII pentru SCOALA GIMNAZIALĂ SAT VADU PARULUI (17.08.2017)

CAIET DE SARCINI pentru lucrarea REPARATIE DRUM SAT VADU PARULUI (08.08.2017)

CAIET DE SARCINI - DENUMIRE LUCRARE: REPARATIE DRUM SAT VADU PARULUI (08.08.2017)

FORMULARE  privind documentatia de calificare necesara intocmirii ofertei privind atribuirea Contractului de lucrari REPARATIE DRUM SAT VADU PARULUI

Contract de lucrări REPARATIE DRUM SAT VADU PARULUI (08.08.2017)

Achizitii 2016

Achiziții 2016 (Arhiva) 

Copyright © 2024 Primaria Albesti-Paleologu. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.