Structura CL

COMPONENȚA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL ALBEŞTI-PALEOLOGU

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-financiare, buget-finanţe, programe de dezvoltare economico-sociale,  administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ

Membrii:

•Gheorghe Constantin

•Tătaru Vasile-Nicolae

•Miu Minciu

•Dima Marian-Adrian

•Voicu Valentin

Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement 

Membrii:

•Dumitrăchescu Nicolae

•Cernat Marian-Romulus

•Sîrbu Stelian

•Bucur Paul-Puiu

•Popescu Nicolae

 

Comisia pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţeneşti

Membrii:

•Tarcău Roxana-Cristina

•Bucurică Geacomino-Marian

•Ene Cătălin-Ionuţ

•Curelea Cătălin-Iulian

•Matei Tomiţă-Florin

Contact

                Comuna Albesti-Paleologu
  Judetul Prahova
  Tel: 0244 232 853
  Fax 0244 232 853
   
  Trimite-ne un e-mail

Curs Valutar

Copyright © 2019 Primăria Albești-Paleologu. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.